AUTO ŠALDYTUVŲ REFRIŽERATORIŲ ATP (FRC) SERTIFIKATAI

ŠALDYTUVŲ IR REFRIŽERATORIŲ ATP (FRC) SERTIFIKATAI

   Visos transporto priemonės, naudojamos greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui, turi atitikti techninius reikalavimus, kurie yra apibrėžti tarptautiniame ATP susitarime. Šių transporto priemonių atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams gali patvirtinti tik valdžios institucijų įgaliotos bandymų stotys arba tikrinimo įmonės. Šią atitiktį įrodo išduodami ATP (FRC) sertifikatai ir prie kėbulo tvirtinamos ATP (FRC) lentelės. 

ATP (FRC, FRB, FRA, FNC, FNB, FNA) SERTIFIKATAI.

   Naujai pagamintoms specialiosioms transporto priemonėms, skirtoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui, ATP (FRC) sertifikatas išduodamas šešiems metams. Pasibaigus šiam laikotarpiui, ATP (FRC) sertifikatas turi būti pratęstas ne ilgesniam kaip trijų metų laikotaroiui.

ATP (FRC, FRB, FRA, FNC, FNB, FNA) PATIKRA IR SERTIFIKATŲ PRATĘSIMAS.

   UAB “Dinakos” servisui yra suteikta teisė tikrinti specialiųjų transporto priemonių atitiktį nustatytiems ATP susitarimo reikalavimams ir pratęsti ATP (FRC) sertifikatų galiojimo laiką. ATP (FRC) sertifikatai gali būti pratęsiami visiems ne senesniėms kaip 12 metų šaldytuvams ir refrižeratoriams.

ŠALDYTUVŲ, REFRIŽERATORIŲ ATP FRC SERTIFIKAVIMAS.

   Tikrinimui tvarkinga ir tuščia transporto priemonė turi būti pristatyta į UAB “Dinakos” serviso dirbtuves, taip pat reikia pateikti šios transporto priemonės registracijos liudijimą bei buvusį ATP (FRC) sertifikatą (gali būti galiojantis arba pasibaigusio galiojimo termino). Jei tikrinimo metu nenustatoma neatitikimų ATP susitarimo reikalavimams, mes paruošiame patikrinimo ataskaitas ir elektroniniu būdu persiunčiame į Valstybinės kelių transporto inspekcijos duomenų bazę. Šiuo pagrindu VKTI išduoda naują ATP (FRC) sertifikatą, kuris galioja ne ilgiau 3 metų. Pasibaigus šio sertifikato galiojimui, transporto priemonė pakartotinai gali būti pristatyta į UAB “Dinakos” servisas dirbtuves ir pakartotinai patikrinus ATP (FRC) sertifikatas pratęsiamas dar trims metams.

ATP FRC SERTIFIKATŲ PRATĘSIMAS ŠALDYTUVAMS IR REFRIŽERATORIAMS

   Jei turite klausimų dėl ATP (FRC) sertifikavimo ar norite suderinti patikros datą ir laiką, kreipkitės šiais telefonais:

                             +370 698 18032

                             +370 687 37850 

                             +370 37 377014

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP). Tarptautiniam greitai gendančių maisto produktų gabenimui skirtos transporto priemones – šaldytuvai, auto šaldytuvai, refrižeratoriai, izoliuota transporto priemonė. ATP (FRC) sertifikatai.